سانترال پاناسونیک kx-tes824

جهت ورود کلیک فرمایید


مرکز تلفن سانترال KX-TES824 از سری مراکز آنالوگ پاناسونیک میباشد .سیستم تلفن سانترال آنالوگ پاناسونیک که برای شرکتهای کوچک تا متوسط استفاده می شود ویژگیهایی را ارائه می دهد که در نوع خود بی نظیر می باشد.امکان ارتقاء آسان،هزینه لازم برای سیستمهای تلفنی را کاهش می دهد و علاوه بر آن نمایش مشخصات تماس گیرنده (Caller ID) باعث افزایش کارایی سیستم شما می شود و سیستم پردازش صدا نیز موجب بهره وری در محیطهای کار می گردد.
واحد پذیرش خودکار
۳ مرحله ای با راهنمایی صوتی
-مدیریت عالی تماسهای ورودی
-امکان برقراری تماس گیرنده بعد از ساعت اداری و دسترسی به داخلی مورد نظر
-تقسیم بار کاری اپراتور با دیگران
سرویس پاسخگویی خودکار (AA) سه مرحله ای به تماس گیرنده امکان می دهد تا با گرفتن یک شماره یم رقمی از طریق پیغام های ضبط شده در سیستم DISA راهنمایی شده و بخش مورد نظر هدایت گردد،بدون اینکهنیزی به کمک اپراتور داشته باشد.
نمایشگر Caller IDروی تلفن تک خط و تلفن سانترال آنالوگ
-تشخیص تماس گیرنده
-مدیریت تماس بهتر
این سیستم با سرویس Caller ID سازگار است و به کاربر امکان می دهد تا مشخصات تماس گیرنده را روی تلفن تک خط (SLT) و تلفن های سانترال آنالوگ (APT) مشاهده نمایید.نام تعیین شده در برنامه تنظیم نام سیستم شماره گیری سریع هنگامیکه با مشخصات تماس گیرنده همخوانی داشته باشد و جزء اطلاعات ذخیره شده باشد،روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای